List of Stories


Here is the list of stories published as on date

May 2013

 1. Sant HaridasĀ 

May 2011

 1. Shri Ranganna Bagavathar

April 2010

 1. Shri Santhopa Pawar

November 2009

 1. Sant Gyaneshwar
 2. Sri Purandaradasar

October 2009

 1. Sant Narsinh Mehta
 2. Sri Badrachala Ramadas
 3. Sri Vijaya Dasar

September 2009

 1. Sant Eknath
 2. Bhaktha Meera Bai
 3. Sant Tukaram
 4. Bhaktha Pundarikar
 5. Sant Yoga Paramanandar
 6. Sant Raka Kumbhar & Sant Baka Bai

August 2009

 1. Sant Rohidas
 2. Bhaktha Goma Bai
 3. Sant Bodhala Bawa
 4. Sant Kurmadas & Sant Savanta Mali
 5. Sant Gora Kumbhar
 6. Sant Bhanudas
 7. Sant Mrityunjaya
 8. Sant Sakku Bai
 9. Sant Damaji Panth
 10. Sant Kanhopatra
 11. Sant Sena Nhavi
 12. Sant Narahari Sonar
 13. Sant Tulasidas
 14. Sant Janabai

July 2009

 1. Sant Namdev

A humble attempt to write about some great Hindu saints!